Miljömålsberedningen

Miljömålsberedningen är en grupp människor som ska hjälpa regeringen att utforma en så bra miljö- och klimatpolitik som möjligt. 2016 publicerade Miljömålsberedningen ”En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige”, som handlar om hur Sverige ska nå målet om att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till 2045. Beredningen har även skrivit om ett ”klimatpolitiskt ramverk”.

Formellt är Miljömålsberedningen en del av regeringens utredningsorganisation, och heter M 2010:04. Personerna i beredningen är dels ledamöter från sju av riksdagspartierna, dels experter från myndigheter och andra organisationer. Beredningen skapades 2010 och ska vara klar 2020.

Miljömålsberedningens sekretariat. Bild: Miljömålsberedningen
Miljömålsberedningens sekretariat. Bild: Miljömålsberedningen

Mer information om beredningen finns på webbplatsen för statens offentliga utredningar.

Vattenfall

Vattenfall är ett svenskt energibolag, helägt av den svenska staten. Vattenfall producerar el och värme i kraftverk både i Sverige och utomlands. I Tyskland ägde Vattenfall fram till 2016 stora kolkraftverk och bröt brunkol i dagbrott med jättelika kolbaggar. Vattenfalls anläggningar släppte fram till en omstridd försäljning av de tyska anläggningarna ut runt 90 miljoner ton koldioxid om året, betydligt mer än vad hela Sverige släpper ut. Nu (augusti 2019) ligger utsläppen på 23 miljoner ton, vilket är motsvarar drygt hälften av hela Sveriges utsläpp.

I dagbrottet Welzow-Süd bryter Vattenfall brunkol (lignit) med gigantiska kolbaggar. Bild: JaySef, wikipedia
I dagbrottet Welzow-Süd bröt Vattenfall brunkol (lignit) med gigantiska kolbaggar. Bild: JaySef, wikipedia

Vattenfall sålde 2016 kolverksamheten i Tyskland till det tjeckiska energibolaget EPH. Den svenska regeringen godkände försäljningen den 2 juli 2016 – trots starka argument för att stoppa försäljningen. Klimatexperter (till exempel Johan Rockström) både i Sverige och internationellt framförde att kolverksamheten hellre borde avvecklas ansvarsfullt än att säljas för vidare drift och expansion.

Fossil Free Sverige

"Det blir kalas utan kol, olja & gas" - budskap från Fossil Free Sverige.
”Det blir kalas utan kol, olja & gas” – budskap från Fossil Free Sverige.

Fossil Free Sverige är en kampanj för att få kommuner, företag och andra institutioner att divestera från fossil energi. Kampanjen kommer från USA och organisationen 350.org. Den svenska regeringen har lanserat ett initiativ med ett snarlikt namn (Fossilfritt Sverige, på engelska Fossil Free Sweden), som dock är något helt annat.

Du kan läsa mer om kampanjen Fossil Free Sverige på deras egen webbplats: gofossilfree.org

Logotyp för Fossil Free-kampanjen.
Logotyp för Fossil Free-kampanjen.

Fossilfritt Sverige

Den svenska regeringen startade 2015 ett initiativ kallat ”Fossilfritt Sverige” med syftet att visa upp vad företag, kommuner och andra gör för att minska utsläppen av växthusgaser. Det är öppet och frivilligt att ansluta sig.

De åtgärder som de deltagande företagen genomför skrivs även in i FNs register över icke-statliga aktörers klimathandlingar (NAZCA).

Johan Rockström talar om Fossilfritt Sverige på COP21 i Paris 2015. Bild: Hanna Björnfors/Regeringskansliet
Johan Rockström talar om Fossilfritt Sverige på COP21 i Paris 2015. Bild: Hanna Björnfors/Regeringskansliet

Regeringen uttryckte 2015 målet att ”Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer”.

Ett initiativ med ett liknande namn är Fossil Free Sverige, som dock är en helt annat sak. Mer information om ”Fossilfritt Sverige” finns på regeringens webbplats.

Logotyp för Fossilfritt Sverige. Bild: Regeringskansliet
Logotyp för Fossilfritt Sverige. Bild: Regeringskansliet

High Ambition Coalition – HAC

High Ambition Coalition blir på svenska Koalitionen för hög ambition.Under klimatförhandlingarna (och för all del även andra FN-möten) går länder samman i grupper för att få större tyngd. ”High Ambition Coalition” är en sådan grupp, som offentliggjordes på COP21. Det engelska namnet kan översättas till ”Koalitionen för hög ambition”. Om namnet har någon koppling till vad länderna faktiskt vill är oklart.

Gruppen säger sig bestå av EU (samtliga 28 medlemsstater), USA och ytterligare 79 länder, främst fattiga och sårbara länder i Afrika och Karibien och stilla havet. Samtidigt påstås det från annat håll att gruppen bara har 14 medlemmar utöver EU. På gruppens webbplats (www.highambitioncoalition.org) framgår i dagsläget (januari 2021) inte vilka som är med i gruppen.

High Ambition Coalition presenterar sig på en presskonferens på COP21 i Paris.
High Ambition Coalition presenterar sig på en presskonferens på COP21 i Paris.

I klimatförhandlingarna går den stora skiljelinjen mellan fattiga och rika länder, det vill säga enligt den traditionella (på sina håll antikverade) indelningen i industrialiserade länder och utvecklingsländer. ”Koalitionen för hög ambition” går på tvärs mot detta och samlar både världens rikaste och världens fattigaste länder.

Det lilla landet Marshallöarna har hittills spelat en framträdande roll i koalitionen.

High Ambition Coalition verkar använda denna logotyp. Källa: Miguel Arias Cañete på twitter (@MAC_europa)
Logotypen för High Ambition Coalition. Källa: https://www.highambitioncoalition.org/

Läs mer i detta hyfsat positiva porträtt och i denna skarpt kritiska artikel. De båda texterna kommer från brittiska tidningen the Guardian respektive indiska tidningen DownToEarth (bilderna nedan).

Läs mer i detta hyfsat positiva porträtt i brittiska tidningen the Guardian.
Läs mer i detta hyfsat positiva porträtt i brittiska tidningen the Guardian.
Läs mer i denna skarpt kritiska artikel i indiska tidningen DownToEarth.
Läs mer i denna skarpt kritiska artikel i indiska tidningen DownToEarth.

ALBA

ALBA - Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra AméricaUnder klimatförhandlingarna (och för all del även andra FN-möten) går länder samman i grupper för att få större tyngd. ALBA är en sådan grupp, vars spanska förkortning står för ”Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América”, vilket kan översättas till ”Bolivarianska alliansen för folken från vårt Amerika”. Oftast används dock den spanska förkortningen även på svenska.

Gruppen består av de elva länderna  Antigua och Barbuda, Bolivia, Dominica, Ecuador, Grenada, Kuba, Nicaragua, Saint Kitts och Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent och Grenadinerna och Venezuela. I klimatförhandlingarna har gruppen ofta betonat rika länders ansvar för historiska utsläpp och rätten till utveckling i fattiga länder – vilket kan sammanfattas i begreppet klimaträttvisa.

En av de mest kända klimatförhandlarna i ALBA-gruppen, Claudia Salerno Caldera, Venezuela, under klimatmötet i Cancún 2010.
En av de mest kända klimatförhandlarna i ALBA-gruppen, Claudia Salerno Caldera, Venezuela, under klimatmötet i Cancún 2010.

Du kan läsa mer om den formella organisationen på ALBAs egen webbplats och mer specifikt om klimat och ALBA på: climateobserver.org (fliken ”International Policy”)

AILAC

AILAC, en av landgrupperna i klimatförhandlingarna UNFCCC: Källa: AILAC på twitter (@AilacCC)Under klimatförhandlingarna och andra FN-möten går länder samman i grupper för att få större tyngd. AILAC är en sådan grupp, vars spanska förkortning står för ”Asociación Independiente de Latinoamérica y el Caribe”, vilket kan översättas till ”Den oberoende latinamerikanska och karibiska alliansen”. Oftast används dock den spanska förkortningen även på svenska.

Gruppen består (november 2016) av de åtta länderna Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panama, Paraguay och Peru. I klimatförhandlingarna har gruppen intagit en ”mellanväg” i relationen mellan rika och fattiga länder. De kallar det själva en ”tredje väg” mellan fattiga och rika (syd och nord). Du kan läsa mer på AILACs egen webbplats: ailac.org

Medlemmar i AILAC under klimatmötet i Bonn 2014. Källa: IISD
Medlemmar i AILAC under klimatmötet i Bonn 2014. Källa: IISD

EIG – The Environmental Integrity Group

Under klimatförhandlingarna (och för all del även andra FN-möten) går länder samman i grupper för att få större tyngd. EIG är en sådan grupp, vars namn (The Environmental Integrity Group) kan översättas till Miljöintegritetsgruppen. Oftast används dock det engelska namnet även på svenska.

Gruppen består av industrialiserade länder som inte är med i någon av de större och viktigare grupperna för i-länder (EU eller Umbrella Group), det vill säga: Mexico, Schweiz, Sydkorea, Lichtenstein och Monaco.

Trots sin ringa storlek är gruppen ibland högljudd under klimatförhandlingarna och har vid ett antal tillfällen tagit ställning mot klimaträttvisa.

Ministrar från länderna i EIG - The Environment Integrity Group. Källa: IISD
Ministrar från länderna i EIG – The Environment Integrity Group. Källa: IISD

Umbrella group

Under klimatförhandlingarna (och för all del även andra FN-möten) går länder samman i grupper för att få större tyngd. The Umbrella Group är en viktig sådan grupp, med flera tunga medlemsländer. Det engelska namnet kan översättas till Paraplygruppen, men även på svenska används oftast det engelska namnet.

Gruppen är en lös sammansättning av de flesta industrialiserade länder som inte är medlemmar i EU, det vill säga: USA, Japan, Ryssland, Kanada, Australien, Norge, Ukraina, Nya Zeeland och Kazakstan.

Gruppen är ofta en bromskloss i klimatförhandlingarna och skapades under förhandlingarna av Kyotoprotokollet.

Delegater från the Umbrella Group överlägger under klimatförhandlingarna. Källa: IISD
Delegater från the Umbrella Group överlägger under klimatförhandlingarna. Källa: IISD

LMDC – Like Minded Group of Developing Countries

Under klimatförhandlingarna (och för all del även andra FN-möten) går länder samman i grupper för att få större tyngd. LMDC är en viktig sådan grupp, med flera tunga medlemsländer. Den engelska förkortningen står för Like Minded Group of Developing Countries, vilket på svenska kan översättas till Likasinnade utvecklingsländer.

Inflytelserika medlemmar i gruppen inkluderar Kina, Indien, Saudiarabien och Venezuela, men antalet medlemmar är betydligt större. I klimatförhandlingarna står gruppen ofta mot de rika industrialiserade länderna som USA och EU. I dagsläget (okt 2016) är medlemmarna i LMDC följande länder: Algeriet, Bangladesh, Bolivia, Kina, Kuba, Ecuador, Egypten, El Salvador, Indien, Jordanien, Irak, Kuwait, Indonesien, Iran, Malaysia, Mali, Nicaragua, Pakistan, Saudiarabien, Sri Lanka, Sudan, Syrien, Venezuela och Vietnam.

Positioner av LMDC och andra grupper i klimatförhandlingarna. Källa: Lau Øfjord Blaxekjær & Tobias Dan Nielsen (2014): Mapping the narrative positions of new political groups under the UNFCCC
Positioner av LMDC och andra grupper i klimatförhandlingarna. Källa: Lau Øfjord Blaxekjær & Tobias Dan Nielsen (2014): Mapping the narrative positions of new political groups under the UNFCCC
Nya ord via e-post!

Skriv in din mejladress för att få nya ord automatiskt via mejl.