Umbrella group

Under klimatförhandlingarna (och för all del även andra FN-möten) går länder samman i grupper för att få större tyngd. The Umbrella Group är en viktig sådan grupp, med flera tunga medlemsländer. Det engelska namnet kan översättas till Paraplygruppen, men även på svenska används oftast det engelska namnet.

Gruppen är en lös sammansättning av de flesta industrialiserade länder som inte är medlemmar i EU, det vill säga: USA, Japan, Ryssland, Kanada, Australien, Norge, Ukraina, Nya Zeeland och Kazakstan.

Gruppen är ofta en bromskloss i klimatförhandlingarna och skapades under förhandlingarna av Kyotoprotokollet.

Delegater från the Umbrella Group överlägger under klimatförhandlingarna. Källa: IISD
Delegater från the Umbrella Group överlägger under klimatförhandlingarna. Källa: IISD
Nya ord via e-post!

Skriv in din mejladress för att få nya ord automatiskt via mejl.