Brunkol

Brunkol är en lös bergart som går att elda med. Det är ett fossilt bränsle, vilket betyder att det har bildats under hundratusentals år av gammalt organiskt material. Det är framför allt döda växtdelar och små djur som på havsbotten och i marken under lång tid ombildats till kol (samt olja och gas). Brunkol kallas även för lignit.

Brunkol från Chukurovo-gruvan i Bulgarien. Bild: Anton Lefterov
Brunkol från Chukurovo-gruvan i Bulgarien. Bild: Anton Lefterov

När brunkol används i industrin, kraftsektorn eller någon annan förbränning bildas det koldioxid. Det är koldioxid som utgör ett tillskott i atmosfären, som därmed ökar den totala mängden koldioxid i jordens atmosfär, vilket i sin tur ökar växthuseffekten.

Om jordens medeltemperatur ska hållas under en katastrofal global uppvärmning måste huvuddelen av de kända kolreserverna stanna i marken.

Observera att brunkål är något helt annat.

Nya ord via e-post!

Skriv in din mejladress för att få nya ord automatiskt via mejl.