Klimatpolitiskt ramverk

Om man samlar ett antal mål och regler kan man kalla det för ett ramverk. Om målen och reglerna handlar om att minska utsläppen av växthusgaser – klimatet – kan man kalla det för ett ”klimatpolitiskt ramverk”. I Sverige finns det ett förslag om att införa ett klimatpolitiskt ramverk, som ett sätt att få tydliga mål och ett slags garanti att de ska nås, oavsett vilken regering som har makten de kommande åren.

Miljömålsberedningen föreslår ett klimatpolitiskt ramverk med klimatmål till 2045 och en klimatlag som reglerar former för arbetet. Källa: Regeringen
Miljömålsberedningen föreslår ett klimatpolitiskt ramverk med klimatmål till 2045 och en klimatlag som reglerar former för arbetet. Källa: Regeringen

I det aktuella förslaget, från Miljömålsberedningen, är de viktigaste delarna:

  • ett långsiktigt mål för 2045 om att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp.
  • en målbana med etapper för utsläppsminskningar på vägen.
  • tydliga rutiner för uppföljning av politiken för att nå de uppsatta målen
  • inrättande av ett klimat­politiskt råd med uppgift att granska den förda politiken
  • ramverket kompletteras med ett rättsligt stöd i form av en klimatlag.

Det är ett ambitiöst mål, men också väldigt luddigt hur det ska uppnås. Till del förtydligas det i strategin för en samlad och långsiktig klimatpolitik. Bägge dokumenten finns att läsa i sin helhet på Miljömålsberedningens webbplats.

Nya ord via e-post!

Skriv in din mejladress för att få nya ord automatiskt via mejl.