COP21

I december 2015 hölls klimattoppmötet som kallades COP21, där världens länder kom överens om ett nytt globalt klimatavtal – Parisavtalet. Mer information om vad avtalet innehåller finns i en egen artikel om Parisavtalet.

COP21 logo
COP21 logo

För en förklaring varför mötet heter just COP21, se COP. Det finns en officiell webbplats för mötet som den franska regeringen tog fram, mer förhandlingsteknisk information finns på FN-sekretariatet UNFCCCs webbplats.

I november 2016 hölls COP22 i Marocko.

COP23 kommer att hållas i Bonn i Tyskland, under Fijis ordförandeskap.

Nya ord via e-post!

Skriv in din mejladress för att få nya ord automatiskt via mejl.