COP26

COP26 är namnet på ett FN-klimatmöte som hölls i Glasgow i Skottland (Storbritannien) 31 oktober till 13 november 2021. Ursprungligen var mötet planerat att hållas 9 till 20 november 2020, men fick skjutas upp på grund av COVID19-pandemin. Möjligheten att delta på plats i Glasgow var begränsad, vilket kritiserades av framför allt civilsamhället, som menade att insynen och möjligheten att påverka var för liten.

På mötet förhandlade världens länder om hur Parisavtalet ska genomföras, och hur ambitionerna i klimatpolitiken kan höjas – och kom överens om att de nationella klimatplanerna (NDCs) ska uppdateras med högre ambitioner redan 2022. Det övergripande beslutet kallas för ”Glasgow Climate Pact” och innehåller även, i korthet:

Mötet lyckades inte komma vidare i frågan om stöd till utsatta länder för ”Skador och förluster” (Loss and Damage).

COP26 logo
COP26 Logotyp

Alla länder som har skrivit under klimatkonventionen UNFCCC möts årligen för att förhandla om sätt att minska utsläppen av växthusgaser, sätt att anpassa sig till klimatförändringarna och om pengar för att finansieria detta (klimatfinansiering). De årliga mötena kallas COP (läs mer om COP här) och numreras. Nästa möte, COP27, ska hållas i Egypten 2022. COP25 hölls 2019 i Spanien.

Den officiella webbplatsen för COP26 finns på adressen www.ukcop26.org.

Nya ord via e-post!

Skriv in din mejladress för att få nya ord automatiskt via mejl.