COP26

COP26 är namnet på ett FN-klimatmöte som kommer att hållas i Glasgow i Skottland (Storbritannien) 1-12 november 2021, (uppskjutet från 9-20 november 2020 på grund av COVID-19-pandemin).

På mötet ska världens länder förhandla om hur Parisavtalet ska genomföras, och hur ambitionerna i klimatpolitiken kan höjas. Den återstående frågan om utsläppshandel (artikel 6 i Parisavtalet) i ”regelboken” för Parisavtalet kunde inte lösas på COP25. Istället kommer den att tas upp på COP26.

COP26 logo
COP26 Logotyp

Alla länder som har skrivit under klimatkonventionen UNFCCC möts årligen för att förhandla om sätt att minska utsläppen av växthusgaser, sätt att anpassa sig till klimatförändringarna och om pengar för att finansieria detta (klimatfinansiering). De årliga mötena kallas COP (läs mer om COP här) och numreras. COP25 hölls 2019 i Spanien.

Den officiella webbplatsen för COP26 finns på adressen www.ukcop26.org.

Denna sida kommer att uppdateras när COP26 närmar sig.