High Ambition Coalition – HAC

High Ambition Coalition blir på svenska Koalitionen för hög ambition.Under klimatförhandlingarna (och för all del även andra FN-möten) går länder samman i grupper för att få större tyngd. ”High Ambition Coalition” är en sådan grupp, som offentliggjordes på COP21. Det engelska namnet kan översättas till ”Koalitionen för hög ambition”. Om namnet har någon koppling till vad länderna faktiskt vill är oklart.

Gruppen säger sig bestå av EU (samtliga 28 medlemsstater), USA och ytterligare 79 länder, främst fattiga och sårbara länder i Afrika och Karibien och stilla havet. Samtidigt påstås det från annat håll att gruppen bara har 14 medlemmar utöver EU. På gruppens webbplats (www.highambitioncoalition.org) framgår i dagsläget (januari 2021) inte vilka som är med i gruppen.

High Ambition Coalition presenterar sig på en presskonferens på COP21 i Paris.
High Ambition Coalition presenterar sig på en presskonferens på COP21 i Paris.

I klimatförhandlingarna går den stora skiljelinjen mellan fattiga och rika länder, det vill säga enligt den traditionella (på sina håll antikverade) indelningen i industrialiserade länder och utvecklingsländer. ”Koalitionen för hög ambition” går på tvärs mot detta och samlar både världens rikaste och världens fattigaste länder.

Det lilla landet Marshallöarna har hittills spelat en framträdande roll i koalitionen.

High Ambition Coalition verkar använda denna logotyp. Källa: Miguel Arias Cañete på twitter (@MAC_europa)
Logotypen för High Ambition Coalition. Källa: https://www.highambitioncoalition.org/

Läs mer i detta hyfsat positiva porträtt och i denna skarpt kritiska artikel. De båda texterna kommer från brittiska tidningen the Guardian respektive indiska tidningen DownToEarth (bilderna nedan).

Läs mer i detta hyfsat positiva porträtt i brittiska tidningen the Guardian.
Läs mer i detta hyfsat positiva porträtt i brittiska tidningen the Guardian.
Läs mer i denna skarpt kritiska artikel i indiska tidningen DownToEarth.
Läs mer i denna skarpt kritiska artikel i indiska tidningen DownToEarth.
Nya ord via e-post!

Skriv in din mejladress för att få nya ord automatiskt via mejl.