Vattenfall

Vattenfall är ett svenskt energibolag, helägt av den svenska staten. Vattenfall producerar el och värme i kraftverk både i Sverige och utomlands. I Tyskland ägde Vattenfall fram till 2016 stora kolkraftverk och bröt brunkol i dagbrott med jättelika kolbaggar. Vattenfalls anläggningar släppte fram till en omstridd försäljning av de tyska anläggningarna ut runt 90 miljoner ton koldioxid om året, betydligt mer än vad hela Sverige släpper ut. Nu (augusti 2019) ligger utsläppen på 23 miljoner ton, vilket är motsvarar drygt hälften av hela Sveriges utsläpp.

I dagbrottet Welzow-Süd bryter Vattenfall brunkol (lignit) med gigantiska kolbaggar. Bild: JaySef, wikipedia
I dagbrottet Welzow-Süd bröt Vattenfall brunkol (lignit) med gigantiska kolbaggar. Bild: JaySef, wikipedia

Vattenfall sålde 2016 kolverksamheten i Tyskland till det tjeckiska energibolaget EPH. Den svenska regeringen godkände försäljningen den 2 juli 2016 – trots starka argument för att stoppa försäljningen. Klimatexperter (till exempel Johan Rockström) både i Sverige och internationellt framförde att kolverksamheten hellre borde avvecklas ansvarsfullt än att säljas för vidare drift och expansion.

Nya ord via e-post!

Skriv in din mejladress för att få nya ord automatiskt via mejl.