Miljömålsberedningen

Miljömålsberedningen är en grupp människor som ska hjälpa regeringen att utforma en så bra miljö- och klimatpolitik som möjligt. 2016 publicerade Miljömålsberedningen ”En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige”, som handlar om hur Sverige ska nå målet om att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till 2045. Beredningen har även skrivit om ett ”klimatpolitiskt ramverk”.

Formellt är Miljömålsberedningen en del av regeringens utredningsorganisation, och heter M 2010:04. Personerna i beredningen är dels ledamöter från sju av riksdagspartierna, dels experter från myndigheter och andra organisationer. Beredningen skapades 2010 och ska vara klar 2020.

Miljömålsberedningens sekretariat. Bild: Miljömålsberedningen
Miljömålsberedningens sekretariat. Bild: Miljömålsberedningen

Mer information om beredningen finns på webbplatsen för statens offentliga utredningar.

Nya ord via e-post!

Skriv in din mejladress för att få nya ord automatiskt via mejl.