Strategi för en samlad och långsiktig klimatpolitik

En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige (SOU 2016:47)
SOU 2016:47

Den 22 juni 2016 överlämnade Miljömålsberedningen ”En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige” (SOU 2016:47) till regeringen. Klimatstrategin handlar om hur Sverige ska nå målet om att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till 2045. En separat del handlar om luftvalitet.

De viktigaste punkterna i klimatstrategin är:

  • etappmål för utsläpp av växthusgaser 2030 och 2040 för den icke-handlande sektorn samt ett utsläppsmål för inrikes transporter till 2030,
  • övergripande utgångspunkter för arbetet med att nå etappmålen och det långsiktiga målet,
  • åtgärder för att alla politikområden ska integrera klimataspekten,
  • styrmedel för att minska utsläppen av växthusgaser till 2030 med särskilt fokus på att öka omställningen av transportsektorn och
  • styrmedel och processer som skapar förutsättningar för att nå nettonollutsläpp senast 2045 med särskilt fokus på omställningen av basmaterialindustrin, jordbrukssektorn och samhällsplaneringen.
Miljöminister Karolina Skog och minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin tar emot "En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige" av Anders Wijkman, ordförande i Miljömålsberedningen. Bild: Regeringskansliets webb-tv.
Miljöminister Karolina Skog och minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin tar emot ”En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige” av Anders Wijkman, ordförande i Miljömålsberedningen. Bild: Regeringskansliets webb-tv.

Tidigare (9 mars 2016) lämnade Miljömålsberedningen ett delbetänkande om ett klimatpolitiskt ramverk (SOU 2016:21).

Hela betänkandet om klimat- och luftvårdsstrategierna finns att läsa på Miljövårdsberedningens webbplats.

Nya ord via e-post!

Skriv in din mejladress för att få nya ord automatiskt via mejl.