Klimaträttvisa

De industrialiserade länderna (EU, USA, Japan etc) står historiskt sett för de största utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. Men det är i de fattiga länderna som de negativa effekterna av klimatförändringarna är mest kännbara. Värst drabbas de fattigaste, och av dem är den stora majoriteten kvinnor.

Konsekvenserna av det förändrade klimatet slår direkt mot människors överlevnad och försörjning. Att kunna äta sig mätt, dricka rent vatten eller ha en trygg bostad är ingen självklarhet för fattiga människor. Med fler naturkatastrofer ökar deras sårbarhet ännu mer.

Ur ett globalt rättviseperspektiv är det tydligt var utsläppen behöver minska snabbast och var behoven av stöd är störst. Därför behöver Sverige och andra rika länder kraftigt minska sina utsläpp. Samma länder behöver också bidra med ekonomiska resurser och teknisk kunskap så att fattiga länder kan minska sin klimatpåverkan och samtidigt få möjlighet att anpassa sig till de klimatförändringar som sker. Det är klimaträttvisa.

Inför klimatmötet COP21 i Paris mottog Sveriges statsminister Stefan Löfven över 26000 underskrifter som kräver klimaträttvisa. Bildkälla: Diakonia
Inför klimatmötet COP21 i Paris mottog Sveriges statsminister Stefan Löfven över 26000 underskrifter som kräver klimaträttvisa. Bildkälla: Diakonia
Nya ord via e-post!

Skriv in din mejladress för att få nya ord automatiskt via mejl.