LMDC – Like Minded Group of Developing Countries

Under klimatförhandlingarna (och för all del även andra FN-möten) går länder samman i grupper för att få större tyngd. LMDC är en viktig sådan grupp, med flera tunga medlemsländer. Den engelska förkortningen står för Like Minded Group of Developing Countries, vilket på svenska kan översättas till Likasinnade utvecklingsländer.

Inflytelserika medlemmar i gruppen inkluderar Kina, Indien, Saudiarabien och Venezuela, men antalet medlemmar är betydligt större. I klimatförhandlingarna står gruppen ofta mot de rika industrialiserade länderna som USA och EU. I dagsläget (okt 2016) är medlemmarna i LMDC följande länder: Algeriet, Bangladesh, Bolivia, Kina, Kuba, Ecuador, Egypten, El Salvador, Indien, Jordanien, Irak, Kuwait, Indonesien, Iran, Malaysia, Mali, Nicaragua, Pakistan, Saudiarabien, Sri Lanka, Sudan, Syrien, Venezuela och Vietnam.

Positioner av LMDC och andra grupper i klimatförhandlingarna. Källa: Lau Øfjord Blaxekjær & Tobias Dan Nielsen (2014): Mapping the narrative positions of new political groups under the UNFCCC
Positioner av LMDC och andra grupper i klimatförhandlingarna. Källa: Lau Øfjord Blaxekjær & Tobias Dan Nielsen (2014): Mapping the narrative positions of new political groups under the UNFCCC
Nya ord via e-post!

Skriv in din mejladress för att få nya ord automatiskt via mejl.