EIG – The Environmental Integrity Group

Under klimatförhandlingarna (och för all del även andra FN-möten) går länder samman i grupper för att få större tyngd. EIG är en sådan grupp, vars namn (The Environmental Integrity Group) kan översättas till Miljöintegritetsgruppen. Oftast används dock det engelska namnet även på svenska.

Gruppen består av industrialiserade länder som inte är med i någon av de större och viktigare grupperna för i-länder (EU eller Umbrella Group), det vill säga: Mexico, Schweiz, Sydkorea, Lichtenstein och Monaco.

Trots sin ringa storlek är gruppen ibland högljudd under klimatförhandlingarna och har vid ett antal tillfällen tagit ställning mot klimaträttvisa.

Ministrar från länderna i EIG - The Environment Integrity Group. Källa: IISD
Ministrar från länderna i EIG – The Environment Integrity Group. Källa: IISD
Nya ord via e-post!

Skriv in din mejladress för att få nya ord automatiskt via mejl.