Kyotoprotokollet

Kyotoprotokollet är ett internationellt avtal om att minska utsläppen av växthusgaser. 1997 kom världens länder överens i Kyoto i Japan om att konkretisera klimatkonventionen med ett protokoll, Kyotoprotokollet.

I love KP (Kyotoprotokollet). Foto: Speak Your Mind // Linh Do (CC BY-NC 2.0)
I love KP (Kyotoprotokollet). Foto: Speak Your Mind // Linh Do (CC BY-NC 2.0)

Den första avtalsperioden för Kyotoprotokollet gällde fram till 2012, och det var en efterföljare till den som skulle förhandlats fram på klimatmötet COP15 i Köpenhamn 2009. Det misslyckades dock, och det dröjde till 2015 innan Parisavtalet beslutades på COP21.

Nya ord via e-post!

Skriv in din mejladress för att få nya ord automatiskt via mejl.