NAZCA – Icke-statliga aktörers zon för klimathandling

Nazca-linjerna i Peru.Som av en händelse är den engelska förkortningen NAZCA identisk med namnet på en öken i Peru där de enorma geoglyferna ”Nazca-linjerna” finns (se bild till höger). Det kan förklaras med att det var i Peru som ”Icke-statliga aktörers zon för klimathandling”, eller Non-State Actor Zone for Climate Action som det heter på engelska, lanserades.

NAZCA är en sorts katalog över klimatåtgärder som företag, kommuner och andra icke-statliga aktörer planerar eller genomför, helt frivillig. Syftet var att hjälpa COP21 på traven genom att visa vad som görs vid sidan av regeringars klimatpolitik.

Den svenska regeringen har startat något de kallar Fossilfritt Sverige, som är kopplat till det NAZCA-register FN driver.

Nya ord via e-post!

Skriv in din mejladress för att få nya ord automatiskt via mejl.