GDR – Greenhouse Development Rights

Greenhouse Development Rights (GDR) är en beskrivning av ett sätt att minska de globala utsläppen av växthusgaser på ett rättvist sätt. GDR-modellen utgår från länders historiska ansvar och deras ekonomiska förmåga att bidra till klimatarbetet, vilket betyder att industrialiserade länder förväntas göra större och snabbare insatser än utvecklingsländer.

På senare tid har GDR använts i projekt med namnen Equity Reference Framework, Fair Shares och Civil Society Review of INDCs.

GDR-modellen har tagits fram av forskningsinstitutet Stockholm Environment Institute och tankesmedjan EcoEquity. Mer information finns på GDR-webbplatsen: gdrights.org

Greenhouse Development Rights (GDR) har visualiserats som "Climate Fair Shares" av Jordens vänner och Jubilee South Asia Pacific Movement on Debt and Development.
Greenhouse Development Rights (GDR) har visualiserats som ”Climate Fair Shares” av Jordens vänner och Jubilee South Asia Pacific Movement on Debt and Development.

Tekniköverföring

I klimatsammanhang handlar tekniköverföring om att rika länder ska ge fattiga länder tillgång till ny och klimatvänlig teknik. Risken är annars att de fattigare länderna använder äldre ineffektiv teknik som är onödigt energikrävande och ger onödigt stora växthusgasutsläpp.

En del i tekniköverföringen som diskuterats intensivt i de internationella klimatförhandlingarna är patent, som kan fungera begränsande för tekniköverföring.

Tekniköverföring är inskrivet både i Kyotoprotokollet och i klimatkonventionen.

Den engelska term som ofta används för tekniköverföring är Technology Transfer, förkortat TT.

Kiribati är en av de öar vars hela existens är hotad av klimatförändringarna. Bild: FN/Eskinder Debebe
Kiribati är en av de öar vars hela existens är hotad av klimatförändringarna. Bild: FN/Eskinder Debebe

Energieffektivisering

Att öka nyttan av använd energi, eller att med mindre energi få samma nytta som tidigare, kallas energieffektivisering. Ett enkelt exempel är lågenergilampor, som ger lika mycket ljus som glödlampor men använder mindre energi. Energieffektivisering är en viktig del i klimatarbetet, tillsammans med bytet från fossil till förnybar energi. I energiöverenskommelsen från juni 2016 betonas att energieffektiviseringen bör öka.

Vissa produkter inom EU är märkta med symbol för energieffektiva de är. Till exempel är en dammsugare med märkningen "A" mer energieffektiv än en med märkningen "G".
Vissa produkter inom EU är märkta med en symbol för hur energieffektiva de är. Till exempel är en dammsugare med märkningen ”A” mer energieffektiv än en med märkningen ”G”.

Anpassning

Klimatet har redan förändrats på grund av människans utsläpp av växthusgaser och kommer att fortsätta att förändras. Att hantera den situationen, till exempel genom att bygga vallar mot översvämningar, kallas för anpassning. Det är också ett av huvudspåren i de internationella klimatförhandlingarna, under det engelska namnet adaptation.

Bilden nedan visar skillnaden mellan klimatanpassning och utsläppsminskningar (mitigation) – se även ”Loss and Damage” för en tredje inriktning.

Skillnaden mellan anpassning och utsläppsminskning. Bildkälla: weADAPT
Skillnaden mellan anpassning (adaptation) och utsläppsminskning (mitigation). Bildkälla: weADAPT
Nya ord via e-post!

Skriv in din mejladress för att få nya ord automatiskt via mejl.