Mitigation

I klimatsammanhang betyder det engelska ordet ”mitigation” helt enkelt utsläppsminskningar [av växthusgaser]. Det är också den ena halvan av ordparet mitigation/adaptation, som ofta används tillsammans. För en förklaring av adaptation, se anpassning.

Mitigation and Adaptation explained
Skillnaden mellan Mitigation och Adaptation. Bildkälla: weADAPT
Nya ord via e-post!

Skriv in din mejladress för att få nya ord automatiskt via mejl.