L&D – Loss and Damage

De effekter klimatförändringarna medför innebär att människor och länder behöver anpassa sig till en ny verklighet, med andra odlingsmöjligheter, annat väder, högre vattennivåer och så vidare. Men i vissa fall är effekterna så dramatiska att det inte går att anpassa sig, det är då man talar om ”Loss and Damage”, på svenska Förluster och skador [av klimatförändringarna]. Ett tydligt exempel är de små ö-staterna som i vissa fall kommer att förlora hela sina länder på grund av den stigande havsnivån.

I de internationella klimatförhandlingarna är Loss and Damage ett känsligt ämne, eftersom flera industrialiserade länder är livrädda för de krav på ekonomisk kompensation som Loss and Damage kan leda till. Parisavtalet innebar dock att Loss and Damage tydligare erkänns.

Pakistani villagers evacuate household items in a flooded area of Umerkot on September 16, 2011. The United Nations said that it was stepping up aid to Pakistan, where monsoon floods have killed 270 people, affected over 5.5 million others and destroyed 1.1 million homes. AFP PHOTO/STR
Pakistanska bybor evakuerar sin by under en översvämning i Umerkot-området 16 september 2011. AFP PHOTO/STR – CDKN.org

Alla skador och förluster av klimatförändringarna kan dock inte värderas i pengar, därför talas det ibland om ”icke-monetära förluster och skador”, förkortat NELD eller NELS på engelska.

Nya ord via e-post!

Skriv in din mejladress för att få nya ord automatiskt via mejl.