Agenda 2030

Agenda 2030 är ett uttryck som ibland används om de globala målen för hållbar utveckling, som ska nås till 2030. Om man är noga bör Agenda 2030 användas för arbetet med att målen, inte för själva målen. Läs mer om de globala målen.

FNs Kvinnokommission (CSW) uppmanar länder att genomföra Agenda 2030 på ett genusmedvetet sätt. Bild: UN Women/Ryan Brown (CC BY-NC-ND 2.0)
FNs Kvinnokommission (CSW) uppmanar länder att genomföra Agenda 2030 på ett genusmedvetet sätt. Bild: UN Women/Ryan Brown (CC BY-NC-ND 2.0)
Nya ord via e-post!

Skriv in din mejladress för att få nya ord automatiskt via mejl.