Fossila bränslen

Exempel på fossila bränslen är bensin, diesel, olja, naturgas och kol. Att dessa bränslen kallas fossila beror på att de under hundratusentals år bildats av gammalt organiskt material. Det är framför allt döda växtdelar och små djur på havsbotten och i marken som har ombildats till olja, gas och kol. Det har tagit mycket lång tid för de fossila bränslena att bildas, men vi eldar upp dem i en rasande fart.

När vi använder fossila bränslen i fordon, industrin , kraftsektorn eller någon annan förbränning bildas det koldioxid. Det är koldioxid som utgör ett tillskott i atmosfären, som därmed ökar den totala mängden koldioxid i jordens atmosfär, vilket i sin tur ökar växthuseffekten.

FNs klimatsändebud Leonardo DiCaprio talar om fossila bränslen på World Economic Forum i Davos, januari 2016. Källa: Mic
FNs klimatsändebud Leonardo DiCaprio talar om fossila bränslen på World Economic Forum i Davos, januari 2016. Källa: Mic

Motsatsen till fossila bränslen kan sägas vara förnybara bränslen.

Bilden här nedanför visar produktionen av fossila bränslen, mätt i miljarder BTU (British thermal units, 1 miljard BTU är knappt 300 megawattimmar, MWh). Bilden uppdateras varje sekund och data kommer från International Energy Agency m fl.

Nya ord via e-post!

Skriv in din mejladress för att få nya ord automatiskt via mejl.