Förnybar energi

Förnybar energi som till exempel vindkraft och solenergi är motsatsen till ändliga energikällor, som till exempel kol och olja. Att de fossila bränslena är ändliga betyder att de någon gång tar slut.

Solceller på sjukhustak producerar förnybar energi. Bild: Johannes Jansson/norden.org
Solceller på sjukhustak producerar förnybar energi. Bild: Johannes Jansson/norden.org

Även bioenergi är förnybar energi, eftersom skog och andra växter som används i energiproduktion kan växa upp igen. En viktig egenskap för förnybar energi är att den inte tillför koldioxid till atmosfären, och därför orsakar den inte heller någon ökad klimatförändring. Detta gäller dock bara om man gör ”rätt” förnybar energi, eftersom vinsterna med förnybar energi lätt kan ätas upp av ineffektiv produktion.

Förnybar energi kan vara allt det vi vill att energi ska vara: ren, tyst, billig och obegränsad. Men förnybar energi kan också vara smutsig, obekväm, dyr och resurskrävande.

Ibland används den längre formen ”fönyelsebar energi”, men betydelsen är densamma som för ”förnybar energi”.

Nya ord via e-post!

Skriv in din mejladress för att få nya ord automatiskt via mejl.