Anpassning

Klimatet har redan förändrats på grund av människans utsläpp av växthusgaser och kommer att fortsätta att förändras. Att hantera den situationen, till exempel genom att bygga vallar mot översvämningar, kallas för anpassning. Det är också ett av huvudspåren i de internationella klimatförhandlingarna, under det engelska namnet adaptation.

Bilden nedan visar skillnaden mellan klimatanpassning och utsläppsminskningar (mitigation) – se även ”Loss and Damage” för en tredje inriktning.

Skillnaden mellan anpassning och utsläppsminskning. Bildkälla: weADAPT
Skillnaden mellan anpassning (adaptation) och utsläppsminskning (mitigation). Bildkälla: weADAPT
Nya ord via e-post!

Skriv in din mejladress för att få nya ord automatiskt via mejl.