Energiöverenskommelsen

Fem partier i Sverige – regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet, samt oppositionspartierna Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna – kom den 10 juni 2016 överens om delar av Sveriges långsiktiga energi- och klimatpoliitk. Huvudinnehållet i överenskommelsen är ett mål om 100 procent förnybar el till år 2040, att kärnkraft teoretiskt kan användas (men i praktiken görs för dyr för det) och att energieffektiviseringen ska öka. Hela energiöverenskommelsen finnas att läsa här (7 sidor).

Lise Nordin (MP), Ibrahim Baylan (S), Lars Hjälmered (M), Rickard Nordin (C) och Penilla Gunther (KD) presenter energiöverenskommelsen. Bild: Ninni Andersson/Regeringskansliet
Lise Nordin (MP), Ibrahim Baylan (S), Lars Hjälmered (M), Rickard Nordin (C) och Penilla Gunther (KD) presenterar energiöverenskommelsen. Bild: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Intressant är att Vänsterpartiet inte ingår i överenskommelsen eftersom de anser att den har för låga miljöambitioner, medan Liberalerna inte ingår eftersom de anser att den har för höga miljöambitioner.

Överenskommelsen beskrivs av många som en typisk kompromiss, det vill säga att ingen fick precis vad de ville ha. Det syns även på hur olika partierna i överenskommelsen beskriver den, vilket bilden från twitter nedan visar:

Nya ord via e-post!

Skriv in din mejladress för att få nya ord automatiskt via mejl.