Energieffektivisering

Att öka nyttan av använd energi, eller att med mindre energi få samma nytta som tidigare, kallas energieffektivisering. Ett enkelt exempel är lågenergilampor, som ger lika mycket ljus som glödlampor men använder mindre energi. Energieffektivisering är en viktig del i klimatarbetet, tillsammans med bytet från fossil till förnybar energi. I energiöverenskommelsen från juni 2016 betonas att energieffektiviseringen bör öka.

Vissa produkter inom EU är märkta med symbol för energieffektiva de är. Till exempel är en dammsugare med märkningen "A" mer energieffektiv än en med märkningen "G".
Vissa produkter inom EU är märkta med en symbol för hur energieffektiva de är. Till exempel är en dammsugare med märkningen ”A” mer energieffektiv än en med märkningen ”G”.
Nya ord via e-post!

Skriv in din mejladress för att få nya ord automatiskt via mejl.