Tekniköverföring

I klimatsammanhang handlar tekniköverföring om att rika länder ska ge fattiga länder tillgång till ny och klimatvänlig teknik. Risken är annars att de fattigare länderna använder äldre ineffektiv teknik som är onödigt energikrävande och ger onödigt stora växthusgasutsläpp.

En del i tekniköverföringen som diskuterats intensivt i de internationella klimatförhandlingarna är patent, som kan fungera begränsande för tekniköverföring.

Tekniköverföring är inskrivet både i Kyotoprotokollet och i klimatkonventionen.

Den engelska term som ofta används för tekniköverföring är Technology Transfer, förkortat TT.

Kiribati är en av de öar vars hela existens är hotad av klimatförändringarna. Bild: FN/Eskinder Debebe
Kiribati är en av de öar vars hela existens är hotad av klimatförändringarna. Bild: FN/Eskinder Debebe
Nya ord via e-post!

Skriv in din mejladress för att få nya ord automatiskt via mejl.