NDC – Nationally Determined Contribution

NDC har sedan Parisavtalet blivit en av de viktigaste förkortningarna i klimatförhandlingarna. På svenska brukar dessa ”nationellt fastställda bidrag” (Nationally Determined Contribution) kallas för nationella klimatplaner. En sådan klimatplan är det dokument som varje land skickat in till klimatkonventionens sekretariat, som beskriver hur stora utsläppsminskningar landet tänker sig att göra de kommande åren. Många fattigare länder som inte har så höga utsläpp beskriver istället vilka anpassningsåtgärder de planerar eller behöver.

Innan en NDC kommer till finns det en INDC, som är ett slags preliminär version av klimatplanen. Läs mer om vad en INDC är här.

NDC - Nationally Determined Contribution, på svenska "Nationellt fastställt bidrag", eller nationella klimatplaner. Bilden visar registret för inlämnade NDCer, på UNFCCCs webbplats (feb 2018).
NDC – Nationally Determined Contribution, på svenska ”Nationellt fastställt bidrag”, eller nationella klimatplaner. Bilden visar registret för inlämnade NDCer, på UNFCCCs webbplats (feb 2018).
Nya ord via e-post!

Skriv in din mejladress för att få nya ord automatiskt via mejl.