CCS – Carbon Capture and Storage

CCS är en teknik för att samla upp koldioxid och sedan lagra den i marken, som på svenska oftast kallas ”Koldioidavskiljning och lagring”, ibland med tillägget ”geologisk lagring”. Den engelska förkortningen CCS används dock också flitigt. Tekniken är mycket omdebatterad och inte satt i full bruk ännu, eftersom tekniken inte är tillräckligt testad. Samtidigt betonar både IPCC och många regeringar betydelsen av CCS – eftersom det annars krävs mer radikala förändringar av våra samhällen.

CCS ses av många kritiker som ett sätt för fossilindustrin att fortsätta som vanligt. Det är främst delen som handlar om koldioxidlagring som är kontroversiell, inte delen om koldioxidavskiljning.

Om CCS utvecklas till något som kan användas i realiteten och man dessutom använder tekniken för att samla upp och lagra koldioxid från bioenergi (BECCS – Bio-Energy Carbon Capture and Storage) skulle man kunna uppnå ”negativa utsläpp”.

Schema över koldioxidlagring (CCS). Bildkälla: US EPA
Schema över koldioxidlagring (CCS). Bildkälla: US EPA
Nya ord via e-post!

Skriv in din mejladress för att få nya ord automatiskt via mejl.