RFI – Radiative Forcing Index

Radiative Forcing Index, på svenska ungefär strålningsdrivningsindex, har betydelse när man beräknar flygets klimatpåverkande utsläpp. I korthet är det en metod för att inkludera effekten av flygets totala utsläpp, inte bara från koldioxidutsläppen. Anledningen är att även flygplanens utsläpp av vattenånga och kväveoxider (NOx) på hög höjd ökar växthuseffekten. Ett populärt ord för att beskriva detta är ”höghöjdseffekten”.

Flygets klimatpåverkan beräknas genom att man först räknar ut hur stora koldioxidutsläpp en viss flygresa ger upphov till, som sedan multipliceras med ett RFI-värde för att få en summa uttryckt i koldioxidekvivalenter. Det mest använda RFI-värdet från IPCC är 2,7 – men även bland etablerade forskare finns det olika uppfattningar om hur stor effekten är (från noll till över en faktor 4).

Utsläpp från flygplan på hög höjd leder till mer växthuseffekt än vad endast koldioxidutsläppen gör - förkortat kallas det RFI. Bildkälla: Wikipedia
Utsläpp från flygplan på hög höjd leder till mer växthuseffekt än vad endast koldioxidutsläppen gör – förkortat kallas det RFI. Bildkälla: Wikipedia
Nya ord via e-post!

Skriv in din mejladress för att få nya ord automatiskt via mejl.