Negativa utsläpp

Tvärtemot vad namnet antyder är ”negativa utsläpp” inte dåliga utsläpp – ordet negativa ska läsas matematiskt, det vill säga som ett minustecken. Och då betyder det något förenklat ”minskade utsläpp”.

Om man förklarar lite djupare handlar det om att på olika vis suga upp, samla in eller på annat sätt ta hand om koldioxid som redan finns i luften, och sedan antingen lagra den i marken eller omvandla den genom en kemisk process – slutresultatet förväntas i vilket fall bli en mindre mängd koldioxid i atmosfären.

Det vanligaste exemplet på negativa utsläpp är idén om att använda tekniken för koldioxidavskiljning och koldioxidlagring (CCS) för utsläpp som kommer från biomassa – och då blir förkortningen istället BECCS.

Många av dagens modelleringar av hur utsläppen kan minska framöver bygger på att negativa utsläpp används – det vill säga, för att kunna hålla den globala uppvärmningen under två grader måste teknik som ännu inte är storskaligt användbar utvecklas.

Principen bakom negativa utsläpp med koldioxidavskiljning och -lagring (BECCS).
Principen bakom negativa utsläpp med koldioxidavskiljning och -lagring (BECCS). Bildkälla: CarbonBrief.
Nya ord via e-post!

Skriv in din mejladress för att få nya ord automatiskt via mejl.