Parisavtalet – the Paris Agreement

Den 4 november 2016 trädde det globala klimatavtalet från Paris ikraft. Kärnan i Parisavtalet är att minska utsläppen av växthusgaser, samt att stödja de som drabbas. Här är några av de viktigaste punkterna:

  • Hålla utsläppen under 2 grader, men helst under 1,5 grader
  • Öka ambitionerna efter hand, avstämning var femte år
  • Stöd från rika länder till fattiga länder, nytt mål 2025 (över 100 miljarder dollar/år)

Parisavtalet är inte lika ambitiöst som forskningen visar att det behöver vara för att undvika en farlig global uppvärmning.

Parisavtalet är 32 sidor långt inklusive tillhörande beslutspunkter. Du hittar hela avtalet på webbplatsen för klimatkonventionen UNFCCC som pdf.

En ”regelbok” för hur Parisavtalet ska genomföras beslutades 2018 i Polen.

Liksom Kyotoprotokollet är Parisavtalet kopplat till klimatkonventionen, UNFCCC.

Jublande mötesledare på klimatmötet COP21 när Parisavtalet just beslutats.
Jublande mötesledare på klimatmötet COP21 när Parisavtalet just beslutats.

Det var på FN-mötet COP21 i Paris som världens i princip samtliga länder den 12 december 2015 kom överens om Parisavtalet.

Nya ord via e-post!

Skriv in din mejladress för att få nya ord automatiskt via mejl.