NAMA – Nationellt lämpliga utsläppsminskande åtgärder

Det engelska begreppet ”Nationally Appropriate Mitigation Action”, förkortat NAMA, blir på svenska ungefär Nationellt Lämpliga Utsläppsminskande Åtgärder. Det är namnet på en typ av frivilliga planer som utvecklingsländer kan göra, över åtgärder de vill genomföra för att minska utsläppen av växthusgaser – OCH som de söker finansiellt stöd för, från industrialiserade länder.

NAMA dök upp i de internationella klimatförhandlingarna på COP13 på Bali 2007 och etablerades på riktigt i och med COP16 i Cancun 2010, då ett register över alla NAMAs skapades.

Det är alltså frivilligt för fattiga länder att skriva NAMA-planerna och genomföra projekten för att minska klimatutsläppen, liksom det är frivilligt för rika länder att stödja NAMA-projekten.

Gamla minibussar i Uganda orsakar stora utsläpp, i Ugandas NAMA finns åtgärder för att öka bränsleeffektiviteten i fordon. Källa: International Partnership on Mitigation and MRV
Gamla minibussar i Uganda orsakar stora utsläpp, i Ugandas NAMA finns åtgärder för att öka bränsleeffektiviteten i fordon. Källa: International Partnership on Mitigation and MRV
Nya ord via e-post!

Skriv in din mejladress för att få nya ord automatiskt via mejl.