COP – Conference of the Parties

COPsCOP står i klimatsammanhang för gruppen av länder som har undertecknat klimatkonventionen (UNFCCC). Det är också benämningen för de årliga klimatmöten dessa länder håller, och då följt av en siffra – härnäst kommer COP27 att hållas i Egypten.

Senast hölls COP26 i Skottland, ett möte som sköts upp från 2020 till 2021 på grund av coronapandemin. Innan dess hölls COP25 i Chile. Dessförinnan var det COP24 i den gamla kolgruvorten Katowice i Polen. Innan dess var det COP23 i Bonn, under Fijis ledning, COP22 i Marocko och innan dess var det COP21, som hölls i Paris i december 2015. På bilden ovan syns i tur och ordning logotyperna för de tolv COP-möten som hölls fram till och med 2015.

COP, the Conference of the Parties, här symboliserat av representanter för UNFCCC, Fiji och Tyskland
COP, the Conference of the Parties, här symboliserad av Nazhat Shameem Khan, chefsförhandlare för Fiji 2017, samt representanter för UNFCCC och Tyskland.

Ordförandeskapet för COParna roterar mellan FNs fem regionala landgrupper:

  • Afrika
  • Asien
  • Latinamerika och Karibien
  • Västeuropa och övriga (här ingår bland andra USA och Australien)
  • Östeuropa

2019 var det Latinamerika och Karibiens tur, och 2020 (som blev 2021) var det Västeuropas tur, vilket innebar en koalition mellan Italien och Storbritannien som stod värdar för pre-COP respektive COP26.

Ett land som skrivit på klimatkonventionen kallas formellt för ”part till konventionen”, vilket på engelska blir ”party to the convention”. Av detta kommer förkortningen COP, Conference of the Parties, alltså parternas konferens. Se även artiklen om CMA, som är förkortningen för gruppen av länder som har ratificerat Parisavtalet.

Nya ord via e-post!

Skriv in din mejladress för att få nya ord automatiskt via mejl.