Sänka

En sänka, eller kolsänka som det också kallas, är en samling av kol. Haven och världens skogar är stora sänkor, eftersom de binder kol. Det är plankton och de växande träden som använder kol för sin uppbyggnad.

Skog kan vara en kolsänka. Bild: Landsbygdsnätverket
Skog kan vara en kolsänka. Bild: Landsbygdsnätverket

Kol som binds i en sänka är motsatsen till kol som grävs upp för att förbrännas.  En ny kolsänka minskar mängden koldioxid i atmosfären, men en förbränning av kol ökar mängden koldioxid i atmosfären – vilket i sin tur ökar växthuseffekten.

Sänkor är också ett av de mer komplicerade områdena i de internationella klimatförhandlingarna, läs mer om det i inlägget om markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF).

Nya ord via e-post!

Skriv in din mejladress för att få nya ord automatiskt via mejl.