NAPA – National Adaptation Programme of Action

I de internationella klimatförhandlingarna talas det om NAPAs, nationella åtgärdsplaner för anpassning, som är ett sätt för utvecklingsländer att identifiera brådskande behov av anpasssning till de pågående klimatförändringarna. Åtgärder som skrivs in i sådana nationella åtgärdsplaner kan sedan finansieras med stöd från The Global Environment Facility (GEF), som är en fond för miljöinvesteringar i utvecklingsländer.

Förstasidan av Nepals NAPA - National Adaptation Programme of Action
Förstasidan av Nepals NAPA – National Adaptation Programme of Action

Du kan läsa mer on NAPA på UNFCCCs webbplats.

Nya ord via e-post!

Skriv in din mejladress för att få nya ord automatiskt via mejl.