Freon

I sprayburkar och i kylskåp användes tidigare gaser som kallades ”freon”, eller klorfluorkarboner. Även förkortningen CFC från engelskans ChloroFluoroCarbon compounds används. Freonerna förbjöds genom Montrealprotokollet från 1987 eftersom de förstörde ozonskiktet.

Freonerna bidrar även till växthuseffekten, men lyckligtvis har de ersatts av andra F-gaser, som inte är lika dåliga för klimatet.

Egentligen är freon ett varumärke för ett specifikt företags CFC-gaser, men ordet används för alla liknande gaser.

Freon, den numera förbjudna gasen som förstör ozonlagret - men som även är en växthusgas.
Freon, den numera förbjudna gasen som förstör ozonlagret – och som även är en växthusgas.
Nya ord via e-post!

Skriv in din mejladress för att få nya ord automatiskt via mejl.