Utsläppshandel

Utsläppshandel är ett ekonomiskt styrmedel för att minska utsläpp av skadliga ämnen. Handel med utsläpp har skett under en längre tid, inte bara på klimatområdet. Tanken är att använda marknader för att sätta ett pris på utsläpp och effektivt kunna minska dem. Det finns exempel på när det har fungerat (svaveldioxid i USA) och när det inte har fungerat så bra (koldioxid i EU och under FN).

I klimatsammanhang finns det flera typer av utsläppshandel, där den som regleras i Kyotoprotokollet är den mest kända. Den innebär att länder kan sälja och köpa rätten till utsläpp av växthusgaser mellan varandra. I Sverige och Europa avses ofta EUs eget system för handel med utsläppsrätter när ordet utsläppshandel används. Där är det företag och inte länder som i första hand handlar med utsläppsrätterna.

Klimat- och miljöminister Åsa Romson på EU-möte om utsläppshandel i Luxemburg den 26 oktober 2015. Bild: Europeiska unionens råd
Dåvarande klimat- och miljöminister Åsa Romson på EU-möte om utsläppshandel i Luxemburg den 26 oktober 2015. Bild: Europeiska unionens råd
Nya ord via e-post!

Skriv in din mejladress för att få nya ord automatiskt via mejl.