Tvågradersmålet

Ju mer världen värms upp på grund av klimatförändringar, ju större är risken att effekterna blir katastrofala. Om den globala uppvärmningen hålls under två grader finns det en hyfsad chans att vi klarar oss undan de värsta effekterna (t ex att Grönlands hela inlandsis smälter), enligt forskare och FNs klimatpanel IPCC. Regeringar i världens flesta länder har därför kommit överens om hålla världen under två graders uppvärmning – även kallat 2-gradersmålet. Det är inskrivet i klimatkonventionen, UNFCCC.

Temperaturscenarier för 2000-talet. Idag är världen på väg mot närmare fyra grader (vit streckad linje). Bildälla: SVT/Torbjörn Johansson
Temperaturscenarier för 2000-talet. Idag är världen på väg mot närmare fyra grader (vit streckad linje). Bildälla: SVT/Torbjörn Johansson

I Parisavtalet kompletterades tvågradersmålet med ett mål om att helst hålla den globala uppvärmningen under 1,5 grader celsius.

Nya ord via e-post!

Skriv in din mejladress för att få nya ord automatiskt via mejl.