Klimatförändring

Klimatförändringar är både något som sker naturligt och något som människan orsakar – sedan människan började elda fossila bränslen som kol och olja har den globala uppvärmningen gått snabbare än någonsin tidigare. Jordens medeltemperatur har höjts som en följd av den ökade växthuseffekten, som orsakas av människans utsläpp av växthusgaser.

Det vi talar om här är alltså antropogena klimatförändringar, det vill säga orsakade av människan, inte naturliga variationer.

Klimatförändringarna har flera sannolika effekter, där de viktigaste är:

  • Matproduktionen i tättbefolkade delar av världen hotas och därmed även mattillgången för miljoner människor
  • Stigande hav och översvämningar berövar människor land och hem
  • Konkurrens om knappa resurser (till exempel vatten och energi) kan leda till konflikter och i förlängningen krig
  • Djur- och växtarter som inte har en chans att anpassa sig dör ut
Day after Tomorrow är en spelfilm om hur klimatförändringarna skulle kunna tänkas drabba New York. Bild: 20th Century Fox
Day after Tomorrow är en spelfilm om hur klimatförändringarna skulle kunna tänkas drabba New York. Bild: 20th Century Fox
Nya ord via e-post!

Skriv in din mejladress för att få nya ord automatiskt via mejl.