AOSIS – Alliance of Small Island States

AOSIS logo Alliance of Small Island StatesUnder klimatförhandlingarna och andra FN-möten går länder samman i grupper för att få större tyngd. AOSIS är en viktig sådan grupp, trots sin ringa storlek. Den engelska förkortningen står för Alliance of Small Island States, vilket på svenska kan översättas till Alliansen av små ö-stater. De små ö-staterna är några av de värst drabbade av klimatförändringarna (läs till exempel om Loss & Damage), vilket gjort att AOSIS kämpat hårt för högre ambition i de internationella klimatförhandlingarna.

De flesta länder som kallas SIDS (Small Island Developing States) är medlemmar i AOSIS, men inte alla. På kartan nedan syns de länder som är medlemmar eller observatörer, 44 stycken i november 2016:

AOSIS medlemsländer, källa: Wikipedia
AOSIS medlemsländer, källa: Wikipedia

Medlemsländerna är (engelska namn): Antigua and Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Cape Verde, Comoros, Cook Islands, Cuba, Dominica, Dominican Republic, Fiji, Federated States of Micronesia, Grenada, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Jamaica, Kiribati, Maldives, Marshall Islands, Mauritius, Nauru, Niue, Palau, Papua New Guinea, Samoa, Singapore, Seychelles, Sao Tome and Principe, Solomon Islands, St. Kitts and Nevis, St. Lucia, St. Vincent and the Grenadines, Suriname, Timor-Leste, Tonga, Trinidad and Tobago, Tuvalu och Vanuatu

Observatörsländerna är (engelska namn): American Samoa, Netherlands Antilles, Guam, U.S. Virgin Islands och Puerto Rico

Mer information på AOSIS egen webbplats: aosis.org

Nya ord via e-post!

Skriv in din mejladress för att få nya ord automatiskt via mejl.