Koldioxidekvivalent

En koldioxidekvivalent (förkortas ibland CO2e) är en mängd gas som motsvarar klimateffekten av koldioxid. Det är ett sätt att översätta olika gasers bidrag till global uppvärmning till en enhetlig skala. Anledningen är att växthusgaser ökar växthuseffekten olika mycket.

Ett konkret exempel är att 1 kg metan orsakar lika mycket växthuseffekt som 23 kg koldioxid. Omvänt innebär det att metanutsläpp som motsvarar 1 kg koldioxidekvivalenter bara är 0,043 kg metan. Det räcker alltså med mycket små utsläpp av metan för att orsaka stora negativa klimateffekter. Det kallas också för ”Global Warming Potential (GWP)”.

Koldioxidekvivalenter är som en gemensam valuta för alla växthusgaser.
Koldioxidekvivalenter är som en gemensam valuta för alla växthusgaser.

Du kan läsa mer om andra växthusgasers påverkan på klimatet i ordförklaringen till växthusgaser.

Nya ord via e-post!

Skriv in din mejladress för att få nya ord automatiskt via mejl.