Metan – CH4

Metan är en av de vanligaste växthusgaserna med ca 21 gånger så stor påverkan på växthuseffekten som koldioxid. Metan kallas också sumpgas, eftersom den kan bildas vid nedbrytning av organiskt material i syrefattiga miljöer. De största utsläppen av metan kommer från jordbruket.

Naturgas och biogas består till största delen av metan.

Jordbruket är en stor källa till metanutsläpp. Källa: Forskning&Framsteg 2013.
Jordbruket är en stor källa till metanutsläpp. Källa: Forskning&Framsteg 2013.
Nya ord via e-post!

Skriv in din mejladress för att få nya ord automatiskt via mejl.