Gröna klimatfonden

Gröna klimatfonden logo
Gröna klimatfonden logo

Den Gröna klimatfonden finansierar utsläppsminskningar och anpassning till klimatförändringarna. Den Gröna klimatfonden (GCF, Green Climate Fund på engelska) inrättades genom ett FN-beslut på COP16 i Cancun 2010. Fonden är tänkt att bli huvudorganet för internationell klimatfinansiering.

Fonden har sitt kontor i Sydkorea och styrs av representanter för länder, varav hälften är industrialiserade länder, och hälften utvecklingsländer. Fonden förfogar i dagsläget (jun 2016) över mer än 10 miljarder dollar. Sedan slutet av 2015 har fonden beslutat om bidrag till enskilda projekt. Sverige har en representant i styrelsen. Fondens webbplats: www.greenclimate.fund

De 24 styrelsemedlemmarna för FNs gröna klimatfond GCF.
De 24 styrelsemedlemmarna för FNs gröna klimatfond GCF.
Nya ord via e-post!

Skriv in din mejladress för att få nya ord automatiskt via mejl.