ADP – Ad Hoc Working Group on the Durban Platform for Enhanced Action

ADP var en av de mest använda förkortningarna i FNs klimatförhandlingar UNFCCC fram till och med COP21 i Paris och tämligen meningslös för alla andra än förhandlarna – förkortningen alltså, inte processen den beskrev. I korthet står ADP för det arbete som gjorts sedan 2011 för att komma fram till ett nytt globalt klimatavtal. ADP-arbetet leddes av två ordföranden gemensamt, en från ett industrialiserat land och en från ett utvecklingsland.

UNFCCC logo
UNFCCC logo

Sedan Parisavtalet skrevs under är ADP inte längre aktuell – nu är det istället i arbetsgruppen APA (och i ytterligare forum) som de fortsatta förhandlingarna sker.

Nya ord via e-post!

Skriv in din mejladress för att få nya ord automatiskt via mejl.