NMDC/NDMC – Nationally Determined Mitigation Contribution

En ny förkortning i klimatförhandlingarna som enkelt uttryckt är ett nytt namn för INDC, och som är tänkt att användas efter att ett nytt klimatavtal har beslutats. Läs mer om vad en INDC är här. Observera att begreppet NMDC fortfarande är under förhandling (och utveckling), och att det är osäkert hur det kommer att lyda i framtiden.

NMDC/NDMC - Nationally Determined Mitigation Contribution in UNFCCC draft text.
NMDC/NDMC – Nationally Determined Mitigation Contribution i utkast till text från UNFCCC