DME – Dimetyleter

Dimetyleter, som förkortas DME, är en gas som kan användas som bränsle i dieselmotorer. Det ger låga utsläpp, och om bränslet är tillverkat av förnybara källor, t ex biogas eller svartlut från pappersmassaindustrin, är det även bra ur klimatsynpunkt. DME kan dock även komma att tillverkas av kol, vilket skulle kunna utöka och förlänga användningen av fossila bränslen för transporter avsevärt.

Lastbil som drivs med DME - dimetyleter
Lastbil som drivs med DME – dimetyleter
Nya ord via e-post!

Skriv in din mejladress för att få nya ord automatiskt via mejl.