Projektbaserade mekanismer

Projektbaserade mekanismer är det krångliga namnet på ett sätt att sälja och köpa utsläppsrätter mellan länder. Oftast syftas det på CDM och JI, två standarder som skapades i och med Kyotoprotokollet. I Kyotoprotokollet finns tre så kallade flexibla mekanismer, där två av dem dessutom brukar kallas projektbaserade. Det är investeringssystemen CDM och JI, eftersom de bygger på att enskilda projekt som är bra för klimatet kommer till stånd. Mer information finns på sidorna för respektive förkortning.

Regeringens förslag till införande av projektbaserade mekanismer, som en del av länkdirektivet. Ds 2005:19.
Regeringens förslag till införande av projektbaserade mekanismer, som en del av länkdirektivet. Ds 2005:19.
Nya ord via e-post!

Skriv in din mejladress för att få nya ord automatiskt via mejl.