LULUCF – Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk

En av de krångligare förkortningarna i klimatförhandlingarna utläses ”lullusEeff” med betoning på det versala E:et. LULUCF står för ”Land Use, Land Use Change and Forestry”, vilket på svenska blir ”Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk”. Vad det framför allt handlar om är det notoriskt svårberäknade området ”sänkor”, det vill säga hur mycket kol som binds i träd och andra växter.

LULUCF hanteras av en särskild grupp experter, som kan saker vanliga (mycket kunniga) klimatexperter inte har en aning om.

Utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning etc (LULUCF). Källa: Naturvårdsverket
Utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning etc (LULUCF). Källa: Naturvårdsverket

Mer information finns i en bra text av Naturvårdsverket, som också är källa till diagrammet ovan.

Nya ord via e-post!

Skriv in din mejladress för att få nya ord automatiskt via mejl.