F-gaser

F-gaser är ett samlingsnamn på en grupp växthusgaser som innehåller grundämnet fluor (F). De är mycket starkare växthusgaser än koldioxid, så även små utsläpp av F-gaser kan ha stor inverkan på klimatet. F-gaserna kan delas in i tre undergrupper: fluorkolväten (HFC), perfluorkarboner (PFC) och svavelhexafluorid (SF6).

Utsläpp av F-gaser kan ske från:

  • kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning
  • brandskyddsutrustning
  • högspänningsbrytare
  • lösningsmedel
F-gaser kan släppas ut från t ex kyl-, värme- och brandskyddsutrustning. Bildkälla: Environmental Investigation Agency, EIA.
F-gaser kan släppas ut från t ex kyl-, värme- och brandskyddsutrustning. Bildkälla: Environmental Investigation Agency, EIA.
Nya ord via e-post!

Skriv in din mejladress för att få nya ord automatiskt via mejl.