Cirkulär ekonomi

Ett av de hetare begreppen de senaste åren i miljö- och klimatsammanhang är cirkulär ekonomi. Mycket kort sammanfattat betyder cirkulär ekonomi att:

  • kretslopp är oerhört viktiga, både för saker och människor (till skillnad från dagens linjära ekonomi)
  • återanvändning och återvinning samt minimering av resursutnyttjande är centrala principer
  • en sak bör användas av flera personer (inte bara en), i linje med ett annat hett begrepp: delningsekonomi
  • avfall helst inte ska existera, istället bör uttjänta saker kunna få ett nytt syfte
  • allt material ska ingå i antingen det biologiska eller det tekniska kretsloppet
  • alltså: reduce, reuse, recycle and rethink
Biologiska och tekniska kretsloppet i den cirkulära ekonomin. Bild: Ellen MacArthur Foundation
Biologiska och tekniska kretsloppet i den cirkulära ekonomin. Bild: Ellen MacArthur Foundation

Längre förklaringar finns att läsa hos Naturvårdsverket eller på cradlenet.se, samt på engelska hos Ellen MacArthur Foundation.

Nya ord via e-post!

Skriv in din mejladress för att få nya ord automatiskt via mejl.