Biokol

Biokol är namnet på träkol som är gjord i klimat- och markförbättringssyfte. Enkelt uttryckt tar man hand om överbliven ved eller andra växter och gör kol av dem. Sedan grävs kolen ner i marken, där den ”låser in” koldioxid i 1000 år eller mer. Det kallas för kolsänka. Kolen kan även göra marken bättre att odla i, eftersom den binder vatten och näringsämnen.

Biokol kan vara ett sätt att minska koldioxidhalterna i atmosfären och därmed hejda klimatförändringarna. Bild: Branschföreningen Biokol Sverige
Biokol kan vara ett sätt att minska koldioxidhalterna i atmosfären och därmed hejda klimatförändringarna. Bild: Branschföreningen Biokol Sverige

Tekniken att använda kol som jordförbättring är mycket gammal och användes i Amazonas i Sydamerika före koloniseringen. Portugiserna kallade den svarta jorden de hittade för ”terra preta”, vilket även dagens biokol ibland kallas för. Biokol kallas för biochar på engelska.

Liksom annan kol framställs biokol genom pyrolys, det vill säga syrefattig upphettning. Ett annat ord är mila.

Den positiva klimateffekten av att göra och gräva ner biokol är ännu inte helt fastställd, försök pågår i Sverige och många andra länder. Även Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) forskar om biokol.

Nya ord via e-post!

Skriv in din mejladress för att få nya ord automatiskt via mejl.